New World Order
niedziela Grudzień 17th 2017

‘dotacje’ Archiwa

Zadłużanie państwa poprzez dotacje z EU

Zadłużanie państwa poprzez dotacje z EU

Z funduszy przedakcesyjnych (PHARE, SAPARD, ISPA) Polska otrzymała ok. 6 mld euro, a w latach2004-06 – ok. 10 mld euro. Łącznie w latach 2007-13 Polska ma otrzymać 91 mld euro dotacji: 1. Dotacje strukturalne – 59,5 mld euro (uwzględniając inflację – ok. 67 mld euro):· 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (15,9 mld euro),· [...]